Over mij

Wie ben ik?

Ik ben Regina Heida (1970) en begeleid kinderen, volwassenen en senioren met yoga en andere bewegings-en therapie-instrumenten, zowel individueel als in groepen. Bij mij kun je terecht voor yogalessen, individuele yoga en lichaamsgerichte begeleiding, het Geboorte-in-kaart-consult, individuele opstellingen en thema-lessen en specials en wollen yogamatten en andere yogabenodigdheden, doosjes en cadeaus voor hét moment.

Ik wil je helpen jouw moment te voelen en te verwerken in je binnen- en/of buitenwereld. Steeds weer ontdek ik in het verbinden met het moment, in het zorg- en zaam zijn het wonder gebeurd. 

Ik geniet van schilderen, tekenen, dansen, reizen, wandelen in de natuur en het samenzijn met mensen.

Ik heb de vierjarige hathayoga docentenopleiding bij de Yoga Academie Nederland in Amsterdam (diploma juli 2004) gevolgd en ben aangesloten bij de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland. In november 2005 heb ik de kinderyoga training gedaan bij Helen Purperhart (Jip & Jan) in Almere. In juli 2011 ben ik geslaagd voor de opleiding Holistische kinderyoga bij Arterre in Nijmegen. Door diverse bijscholingen op het gebied van yoga en alternatieve therapieën te volgen, kan ik je  ondersteunen op intuïtief gebied, bij persoonlijke ontwikkeling en bij zelfgenezing en het helpen vormgeven aan jouw moment.  

Ik heb veel cursussen gevolgd, zoals Reiki I en II, Healing Arts basiscursus en verdieping level I en Reconnective yoga. Ook ben ik bekend met vele methodes op het gebied van lichaamswerk en therapieën en bronnen van heling. Mijn doel is om vanuit mijn eigen ontwikkeling en levenservaring te kunnen bijdragen aan jouw gezondheid, geluk en heelheid en je te verbinden met je creatiekracht.  

Wat kan ik voor je doen?

Wat kan ik doen?

Via werken met het lichaam en je handen, door informatie te geven en te coachen kan ik je de vele voordelen van yoga en creatieve technieken laten ervaren. Ik creëer veilige en ontspannen momenten waarin iets kan ontstaan. Mijn kracht ligt in het spiegelen en confronteren. Via leuke, plezierige elementen naar onderliggende lagen. 

Je kunt bij mij ook yogabenodigdheden, zoals wollen matten en tassen kopen. Wil je stilstaan bij een bijzonder moment dan kun je bij mij bijzondere cadeaus en doosjes kopen.

In de groepslessen, individuele lessen en workshops richt ik mij op de deconditionering en in balans brengen van het lichaam op alle niveaus en het vergroten van de vitaliteit ervan. Vanuit mijn Zijn kijk ik naar wat iemand nodig heeft en help hem of haar zich te verbinden met zijn innerlijke wijsheid en kracht waardoor je verder kan. Zo ben je in staat vorm te geven aan je creatiekracht.
 

Wat heb ik gedaan?

Twee belangrijke krachten vormen het leven: liefde en angst.

Als kind geloofde ik in vrede, verbinding en geluk. In mijn zoektocht naar eenheid, naar wie ik ben en wat de zin van het leven is, kwam ik echter veel verdeeldheid, disbalans, angst en negativiteit tegen. Als kind was ik nieuwsgierig waardoor het leven en handelen van mensen in het heden en verleden werd gestuurd en bezield. Hoe waren of werden zij gelukkig? Wat deden zij met bijzondere indrukwekkende momenten in positief en negatief opzicht?. Hoe keken ze aan tegen angstige momenten of tegen de dood? Hoe gaven ze fysiek en creatief vorm aan gewone en bijzondere momenten in kunst en cultuur?

Ik las veel over zingeving en spiritualiteit, werd geraakt door wijze teksten en filosofietjes. Ik heb altijd mensen willen helpen met hun pijn en verdriet en de wens om vrij te zijn van lijden. Maar daarvoor moest ik eerst mijn eigen geluk en (zelf)liefde zoeken, mijn eigen pijn doorvoelen.

Ik zag al jong grote verschillen tussen hoe ik zaken beleefde (binnenwereld) en wat er om mij heen gebeurde (buitenwereld). In mijn lichaam en geest voelde ik ook verschillen. Als prematuur en dysmatuur geboren kind met vergroeiing in de onderrug had ik veel gezondheidsproblemen. De lange couveusetijd, waarin ik ook nog geopereerd werd aan een liesbreuk maakten mijn beleving van de wereld er niet positiever op. Ik was zeer gevoelig en vaak gespannen. Ik voelde de (negatieve) energie van anderen en van bepaalde plaatsen en had last van geopatische straling. Ik begreep niet waarom en waardoor.

In de zoektocht naar oplossingen en begrijpen van de oorzaken, naar gezond leven, gezonde voeding en gezonde schone omgeving, kwam ik in 1987 in aanraking met yoga. Yoga had meteen een groot positief effect op mij. Door vele voordelen en door de beoefening werd ik steeds nieuwsgieriger naar mijn lichaam en mijZelf.

In mijn wens de wereld in ruimere zin te beleven en te ontdekken ging ik in Amsterdam Archeologie en Museologie studeren. Ik ontmoette in die jaren veel mensen uit verschillende culturen, geloven en lagen van de bevolking en ontdekte dat ze met de zelfde zaken in het leven worstelen en allemaal gelukkig en heel willen zijn. In de praktijk zag ik het tegengestelde, onder de mantel der “liefde” lagen veel zaken bedekt. Het bijzondere is dat ik bij al mijn ervaringen vaak pas later een passend theoretische kader, denk- of geloosfsmodel vond.

Daarnaast kreeg ik door met yoga bezig te zijn het gevoel richting te kunnen geven aan mijn levenspad. Als archeoloog groef ik de bodem laag voor laag af naar vondsten en was ik bezig met het overdragen van kennis van het verleden. Geleidelijk aan kreeg ik meer de behoefte om ook de lagen van het lichaam en de geest bloot te leggen en me te richten op wat zich in het nu aandiende.

Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn in de Archeologie koos ik er voor om mijn volle aandacht te geven aan verdere verdieping van yoga en aan mijn moederschap. In april 2004 ronde ik mijn yogastudie af aan de Yoga Academie Nederland in Amsterdam. Inmiddels had ik twee kinderen en sinds september 2004 geef ik yogales. Zo kan ik het lichaam en het leven blijven onderzoeken, de diverse rollen combineren en leven vanuit mijn passie.

Ik volgde vele opleidingen, lezingen, workshops en onderzocht veel therapieën. In zoektocht werden mij pijnlijk veel zaken duidelijk. Stap voor stap kwam ik verder omdat ik mijn waarheid, mijn onverwerkte indrukken, gevoelens en kennis niet meer uit de weg ging. Ik ging ze herkennen en erkennen. Ik ging ze aan in het voelen wat er vast zat, wat er precies gebeurde in mijn lichaam. Hoe mijn ego en mijn hersenen via imprints mij bestuurden en het ware Zelf versluierden. Ik heb veel doorbraakmomenten ervaren waardoor ik op vele niveaus meer wetmatigheden in het lichaam, geest en ziel ontdekte. De puzzeltukjes van mijn leven vielen meer en meer op zijn plaats alsof ik een archeologische vondst en bijbehorend verhaal construeerde en op schreef.

Het moederschap bracht me bij kennis van onverwerkte stukken uit mijn pre- en perinatale ontwikkelingsfase en hoe onverwerkte gebeurtenissen van generatie op generatie en (zefls van historisch tijdperk op tijdperk) worden doorgegeven. Ik kreeg daardoor bewustzijn over wat er in mij gebeurde en wat er in de buitenwereld gebeurde en geherensceneerd word totdat je het verwerkt hebt. Ik ontdekte dat ik alleen dingen kon oplossen als ik ze in mijzelf oploste. De verandering buiten mij spiegelt wat er in mij gebeurt en andersom.

Met de vroeggeboorte van mijn eerste kind werd ik ook bewust van het energetische web waarin ik vast zat. Vele (synchrone) zaken konden toch geen toeval zijn. Verschoof je een pionnetje, dan verschoof er weer iets in mijn (familie-)systeem. Ik geniet en leer(de) ontzettend veel van mijn kinderen. Hun spiegelende effect gaf mij inzicht in mijn binnen- en buitenwereld. Ik leerde over wat zij nodig hebben, hoe zij zich ontwikkelen, hoe ze benaderd willen worden. Ik keek naar hun creatieve spel.

Door mij eigen ervaringen als kind te onderzoeken, de opvoedstijl en onmachten van (mijn) ouders in kaart te brengen, kon ik ontdekken waardoor kinderen niet lekker in hun vel zitten of welke drempels en belemmeringen zij ondervinden in hun groei. Veel heftige gebeurtenissen en gevoelens maakte ik mee. 

Maar waar was het gereedschap om zaken op te lossen of dit alles positief te beïnvloeden?  De vele paden en richtingaanwijzers brachten me bij verschillende modellen van hoe je naar de wereld, naar mensen en het leven kan kijken. Het bracht mij bij verschillende manieren en instrumenten om er mee om te gaan. 

Hoe langer ik yoga geef hoe duidelijker het voor mij is geworden. Als onderliggende emoties en gevoelens niet worden opgelost dan wordt het ervaren ongemak ook nooit helemaal oplost. Het leven blijft spiegelen en herensceneren door de generaties en tijd heen.

Daarom heb ik mij de laatste jaren gericht op (trauma-)sensitive yoga, op (pijnbestrijdings-) technieken en op tools om ontwikkelingsfasen of momenten die het lichaam bewust of onbewust overslaat weer aan te gaan. Aan manieren om conditioneringen, dieptespanningen en reactie-gedragspatronen bewust te worden door contact te maken met het lichaam en vormgevende krachten.

Door deze turbulente en heftige gebeurtenissen in mijn leven, ontmoetingen met vele inspirerende mensen en reiservaring kan ik zeggen dat ik veel levenservaring heb opgedaan. Het aardende effect van de afgelopen levensjaren, het graven in de grond, verbinden met materie en lichaam, maar ook geestelijke ontwikkeling hebben mij gebracht bij een nieuwe koers. Steeds conformeer ik mij meer aan wat ik voel en hoe ik daar vorm aan wil geven. Net als een archeoloog de informatie uit verschillende grondlagen samenvoegt tot een continue tijdsontwikkeling, breng ik de verschillende ervaringslagen bij elkaar, nu in het leven van het moment!

Waarom Zijn in het Moment.

In de wereld waarin we leven wordt veel geleden. De trauma’s uit het verleden, onverwerkte momenten, het doorgaan van deze blauwdruk/ziel opgeslagen zaken verstoren onze binnen- en buitenwereld. Ons lijden en de oorzaken van het lijden blijven bestaan als ze niet doorvoeld en verwerkt woren. Alles blijft bestaan van onze gedeelde Oudheid tot het heden. De wereld is één, alle mensen zijn één, man en vrouw zijn één. Liefde verbindt en angst scheidt. Het geestelijke energetische verbindt, het lichaam scheidt. We worden echter steeds meer naar buitenwereld en materie getrokken. De reis naar binnen, het contact met je lichaam en haar innerlijke wijsheid en de geestelijke ontwikkeling (van de ziel) gaan we vrijwel niet meer aan. 

De Nieuwe Tijd laat zien dat er iets moet veranderen, dat we er zijn voor elkaar om met elkaar te verbinden en te delen. Om elkaar te helpen en te versterken. Mooie dingen en mooie momenten in de wereld neer te zetten en te creëren.

De veranderingen zijn zichtbaar en er is behoefte om meer globaal oplossingen te zoeken. Alleen door de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven, mijn gevoelens en gedrag kan ik op kleine schaal hier aan bijdragen. Met mijn diensten en producten streef ik dit na.

Welkom in de energie van het Moment!

Als je je lichaam, je dragende midden en het moment leert kennen, vertelt het je heel veel. Dieper luisteren en herkennen van haar taal, haar stroming zodat je een groter lichaamsbewustzijn krijgt, je dieper kan voelen waardoor een harmonieuze belichaming in dit leven mogelijk wordt. Positieve en negatieve indrukken en momenten zijn het waard om aandacht aan te geven. Niet om weg te stoppen, zomaar voorbij te laten gaan of te negeren.

Het blijft het meest effectief om een probleem aan te pakken daar waar het is ontstaan zodat het voorgoed verdwijnt en zich niet verplaatst in je binnen- en buitenwereld. Of juist in vorm te brengen zodat het positieve kan blijven bestaan. In het open zijn voor het positieve wil ik creeeren, balans brengen, confonteren, spiegelen, mijn intuïtieve gaven inzetten en je aansluiten op de levenstroom van het moment. Plezier, humor, liefde, aandacht en fijne stilte blijven hierdoor in het leven een plek houden en maken het lichaam tot een energieke plek die ruimte biedt aan je Zelf!

Met respect voor jouw moment en ontwikkeling ben je welkom in mijn praktijk en shop. Ik vertel je dit omdat ik weet dat het hele leven bedoeld is als leerschool en om balans te vinden tussen liefde en angst.. . En dan hoop ik dat jij op jouw beurt, ook aan mij vertelt wat jou op dit moment bezighoudt zodat we kunnen kennismaken met elkaar!

De Toekomst.

Vanuit de archeologische, historische en ontwikkelingskennis van filosofie, religie en de mens, ontdekte ik de waarde van voortschrijdende inzichten en progressieve openbaring. Noch het leven noch de tijd staan (hier op aarde) stil, (alleen even in het moment) het Wholism Project volg en een logische stap vormt in mijn ontwikkeling. Ik verwonder mij enorm over haar nieuwe mogelijkheden.

De gereedschappen, kennis en nieuwe dagzienswijze die vanuit dit project ontwikkeld worden, paste bij al mijn ontdekkingen en alles wat ik in mijn graven naar het verleden had blootgelegd. Sindsdien ontvang ik regelmatig behandelingen en volg ik opleidingen bij het Wholism Project. Het Wholism Project biedt mij allerlei mogelijkheden om mij steeds verder in de kosmische dag te ontwikkelen en maken veel indruk op mij. Ik ga door met de opruimwerkzaamheden in mijn lichaam.

Problemen waar ik al een leven lang mee worstelde werden aangeraakt en verdwenen. Ze verplaatsten zich niet in mijn lichaam en niet naar mijn omgeving. Het wordt echt opgelost.

Het heeft een enorme stroomversnelling teweeg gebracht in mijn ontwikkeling. Ik ben rustiger en kan liefdevollere kijken naar en vertrouwen op (onze gemeenschappelijke) toekomst. Ik heb mijn wil meer en meer aan de kant kunnen zetten en ben al genezen van veel symptomen. Ik heb vertrouwen dat ik het leven beter aankan en kan meebewegen met de stroom. Ik kan nog meer echt genieten en de liefde en angst beter toelaten. Ik weet van de eenheid, licht en liefde.

Mijn kennis en ervaring is verder opgebouwd uit werkvormen uit: 

Holistic Pulsing I, Reiki, Healing Arts Therapie, Birth-into-Being level 1, Studiedagen Marieke de Vrij, Past Reality Integration, Opleiding Basis Systemisch werken. Ik volg ontwikkelingen in het psycho-sociale werkveld als early life stress, Yoga and Modern Health Care, en integratie van pre- en perinatal pscyhology in (mental) health care, en Hoogsensitiviteit.  
 

 

 

 

© 2016 - 2020 Yoga Bala shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel